دوشنبه ۲۸ آبا ۱۳۹۷ - Monday 19 November 2018
روز گذشته؛ تابلوعلائم اسامی معابر شهری در بلوار «سفیر امید» پردیس ساماندهی شد به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری پردیس، این طرح در انتهای بلوار «سفیر امید» و در بخش نزدیک به میدان «عدالت» با همکاری سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری پردیس و واحد تاسیسات صورت اجرایی به خود گرفت. تابلوهای […]

روز گذشته؛

تابلوعلائم اسامی معابر شهری در بلوار «سفیر امید» پردیس ساماندهی شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری پردیس، این طرح در انتهای بلوار «سفیر امید» و در بخش نزدیک به میدان «عدالت» با همکاری سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری پردیس و واحد تاسیسات صورت اجرایی به خود گرفت.

تابلوهای یاد شده در این بخش از شهر، مسیرهای مهم پردیس تا پیش از رسیدن شهروندان به میدان عدالت را برای انتخاب بهتر مسیر، معرفی می کنند.

۱۲ تیر ۱۳۹۷  ,     اخبار |