شنبه ۰۴ اسف ۱۳۹۷ - Saturday 23 February 2019
اهمیت ورزش در زنان ورزش برای بانوان به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند به مراتب مهم‌تر از مردان است. زنان از لحاظ مادری در جامعه سهمی بزرگ دارند. ورزش آنها را برای انجام وظایف مقدس مادری آماده تر ساخته و باعث می شود نسلی سالم و فعال و نیرومند بوجود آورند. زنان به عنوان نیمی […]

اهمیت ورزش در زنان

ورزش برای بانوان به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند به مراتب مهم‌تر از مردان است.
زنان از لحاظ مادری در جامعه سهمی بزرگ دارند. ورزش آنها را برای انجام وظایف مقدس مادری آماده تر ساخته و باعث می شود نسلی سالم و فعال و نیرومند بوجود آورند. زنان به عنوان نیمی از اجتماع و مدیر خانه و مسئول نظم و تربیت کودکان خود، برای حفظ نشاط، شادابی و سلامتی، به ورزش نیازمند هستند و اگر جامعه از زنان غافل بماند ضررهای غیر قابل جبرانی را شاهد خواهد بود.چرا که زن اگر وجودش ضایع شود تنها برای خودش نیست بلکه به کل جامعه ضرر می رسد و رکن خانواده متزلزل خواهد شد .
لذا باید شرایطی فراهم شود که بانوان مجبور شوند هفته‌ای چند ساعت در محل‌کار و خانه تحت نظر مربیان اهل فن ورزش کنند.از این روی کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر پردیس از تمام ظرفیت های موجود برای ارتقاء این جایگاه استفاده خواهد کرد و نمونه بارز آن اختصاص جایگاه ویژه و خصوصی ورزشی بانوان در فاز ۴ میباشد که در همین جا از همه دختران و مادران پردیس تقاضا میگردد تا با مشارکت و استقبال از این مجموعه ما را برای اهداف بزرگتر و رفع موانع جهت خدمت به بانوان یاری رسانند.
دکتر مریم موسوی
ریاست کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر پردیس .

۸ تیر ۱۳۹۷  ,     اخبار |